Media

Akkreditering for presse – Aqua Nor 2023

Akkreditering for pressen åpner Q1 2023.

Pressekontakt:

Kristian Digre
CEO Stiftelsen Nor-Fishing
Tlf. 906 01 672
E-post: kristian@nor-fishing.no

Promotering av fagtidsskrifter – Aqua Nor 2023

Vi vil ha tidsskriftsbord hvor pressen kan kjøpe tilgang til å plassere magasiner, aviser, etc under Aqua Nor 2023. Priser og bestilling blir gjort tilgjengelig Q1 2023.