Sosialt

Næringens viktigste møteplass

Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen. Hit kommer oppdrettere, leverandører, forskere og offisielle fra hele verden. Her kan man knytte kontakter – både på de forskjellige arenaene på messeområdet og ute i Trondheim by på kveldstid.

Mottagelser

Både offentlige etater og private bedrifter benytter anledningen til å arranger mottagelser av ulike slag, som rekefest, stående buffet, og mottagelse for utenlandske besøkende. I tillegg har Trondheims restauranter flere spesielle tilbud for besøkende og utstillere. Det merkes at det er messe i byen i denne august-uken hvert år.

Den store festaften

Stiftelsen Nor-Fishing arrangerer hvert år en stor festaften med servering av sjømat i alle fasonger og av alle slag, samt underholdning. De siste årene har dette arrangementet vært uhyre populært, og på grunn av begrenset plass er de fleste deltagerne nå svært tidlig ute med å bestille bord.