Akkreditering for presse Aqua Nor 2023

Vi ber om at pressen søker akkreditering til Aqua Nor 2023 i god tid. 

Registrering skjer i vår billettløsning. Velg «press» under «my role».

Øvrige spørsmål kan rettes til:

Kristian Digre
CEO Stiftelsen Nor-Fishing
Tlf. 906 01 672
E-post: kristian@nor-fishing.no