Promotering for fagtidsskrifter på Aqua Nor 2023

Fagtidsskrifter har mulighet for promotering ved å kjøpe bordplass for tidsskrifter under Aqua Nor 2023.

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av plass(er):

  1. Plass må bestilles og betales på forhånd.
  2. Plass til hvert tidsskrift er gitt i moduler på 50×80 cm.
  3. Lagerplass for tidsskrifter er begrenset til 50x80x70 cm, bak forhenget under bordet.
  4. Påfyll av tidsskrifter på bordet besørges av pressen selv.
  5. Pris (eks. mva) per modul inklusive lagerplass er:
    Kr 3.000,- for utstillere og
    kr 4.000, – for ikke utstillere

Alt materiell det ikke er bestilt plass for, men som likevel blir lagt ut, vil bli fjernet av arrangøren.

Arrangøren tar forbehold om plasstildeling da det er et begrenset antall plasser tilgjengelig.

Merk e-post med Aqua Nor 2023 – bordplassering.

Vareleveranse:

Firmanavn + Aqua Nor 2023
c/o B Iversen Spedisjon AS
Heggstadmoen 47, 7080 Heimdal
Tlf.: 950 22 406
E-post: messe@biversen.no

Ta kontakt med speditør på forhånd.

Vi ønsker dere velkommen til Trondheim og Aqua Nor i august!