Innovasjonsprisen ga oss flere internasjonale salg

Innovasjonsprisen ga oss flere internasjonale salg

11. april 2023  ·  Ukategorisert

Hvert år deler Stiftelsen Nor-Fishing ut Innovasjonsprisen til en nyskapende aktør i havbruks- eller fiskerinæringa. Nå nærmer søknadsfristen for 2023 seg – og forrige vinner under Aqua Nor oppfordrer til å søke: — Da vi vant fulgte det med masse medieoppmerksomhet. Potensielle kunder hører om deg. Prisen har definitivt bidratt til salgene vi har fått, sier General Manager i SeaRAS Eldar Lien.

I 2021 vant teknologiselskapet SeaRAS Innovasjonsprisen på 100 000 NOK for sin banebrytende hydrogensulfidmåler. Det vakte internasjonal oppmerksomhet.

— Å vinne Innovasjonsprisen er en døråpner til nye markeder. Mange internasjonale firmaer følger med på hva som skjer på Aqua Nor. Innovasjonsprisen har hatt stor effekt på den globale interessen for vår del, sier Lien.

Internasjonale kunder

Hydrogensulfid er en gass som er giftig for fisk. Gassen er spesielt utfordrende i lukkede oppdrettsanlegg. SeaRAS har utviklet en presis måler som lar oppdretterne følge med på nivåene av hydrogensulfid i vannet i sanntid. I dag brukes løsningen i både Canada, Chile og Norge – og i flere av forskningsmiljøene i Norge.

— Som gründere brukte vi alle kanalene som finnes for å nå ut til markedet; Innovasjonsprisen er en av dem. Vi følte selv at vi satt på en ganske unik teknologi, og bestemte oss for å søke – og da vi vant fulgte det med stor medieoppmerksomhet. Potensielle kunder hører om deg. Prisen har definitivt bidratt til salgene vi har fått, utdyper Lien.

Prisen er et kvalitetsstempel

Lien forteller om et behov for mer kunnskap rundt vannmiljøet i lukkede anlegg. Fremdeles jobber forskere med å samle informasjon om faktorer som påvirker fiskehelsa.

— Næringen er ikke ferdig utlært om hva som påvirker fiskehelsen. På den andre siden har det manglet god nok teknologi til å presist måle alle de ulike stoffene i vannet. Da vi utviklet hydrogensulfidmåleren visste man at gassen var farlig for fisken, og at millioner av fisk døde hvert år på grunn høye nivåer og plutselig frigjøring av gassen. Presisjon i målingene er viktig selv om man allerede vet at gassen er dårlig for fiskehelsen – for med presisjon i dataene og overvåking i sanntid kan oppdretterne ta bedre beslutninger.

Han røper at SeaRAS nylig også har utviklet et nytt instrument for sanntidsmåling av ammoniakk (TAN).

— I dag samler man inn prøver manuelt og gjør analyser en gang i døgnet. Det nye instrumentet vårt tar prøver og analyserer nivåene kontinuerlig, slik at oppdretteren raskere kan reagere dersom nivåene blir for høye.

Lien og kollegene bruker fremdeles Innovasjonsprisen som kvalitetsstempel når de presenterer teknologien for potensielle kunder.

— Prisen har hatt stor betydning for oss som ung gründerbedrift. Jeg anbefaler andre som sitter på nyskapende teknologi å søke årets pris. Ja, det er litt jobb med å sette sammen søknaden, men det er virkelig verdt det med all oppmerksomheten man får dersom man vinner!

Fristen for å søke årets Innovasjonspris er 15. mai.