Du kan vinne Innovasjonsprisen 2023! Send oss din søknad.

Du kan vinne Innovasjonsprisen 2023! Send oss din søknad.

3. januar 2023  ·  Generelt

Vinneren av Innovasjonsprisen kåres under Aqua Nor 2023 i konferansesalen Mendelsohn, torsdag 24. august 2023 kl 11:30, og mottar en pris på 100 000 kr.

Tidligere vinnere av Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris har gitt uttrykk for at prisen har vært en viktig inspirasjon for motivasjon og FoU i bedriften, og sist, men ikke minst, som referanse i markedsføring og salg i viktige havbruksnasjoner.

Hvem kan søke?

Prisen deles ut til vinneren av beste nyskapende produkt eller tjeneste for næringen.

Bedrifter eller enkeltpersoner fra inn- og utland som leverer utstyr eller tjenester til havbruksnæringen inviteres til å søke prisen. Bedrifter eller enkeltpersoner utenfor havbruksnæringen er også velkommen til å søke.

Stiftelsen Nor-Fishing ønsker gjennom Innovasjonsprisen å stimulere til FoU i bedrifter og hos enkeltpersoner. Forskningsinstitusjoner kan derfor ikke være søker til denne innovasjonsprisen, men bedrift eller enkeltperson kan samarbeide med forskningsmiljø for testing og annet.

Omsøkte prosjekt må inneha innovasjon som bringer næringen eller deler av den fremover og som kan gi betydelige gevinster for miljø, fisk og hav, fiskehelse, sikkerhet for mannskap, anlegg og fartøy, eller gevinster innen økonomi, effektiv drift og markedsutvikling. Det er viktig at prosjekt har tilstrekkelig innovasjonshøyde.

Krav til søknad

Prosjektet som ligger til grunn for søknaden må være eid av søker. Siste frist for å søke Innovasjonsprisen er 15. mai 2023, men vi ser gjerne at du sender oss din søknad i god tid før fristen.

Søknaden skal inneholde:

  1. Søkers navn/firmanavn, adresse, e-postadresse, web-adresse, telefon og kontaktperson
  2. Kort beskrivelse av søkerens/selskapets virksomhet
  3. Beskrivelse og best mulig dokumentasjon av prosjekt, produkt, prosess eller tjeneste. Det må spesielt legges vekt på hva som er nyskapende.
  4. Dokumentasjon av forventet effekt/resultat og marked for omsøkt prosjekt/tjeneste.

NB! Det er ikke noe eget skjema for å kunne søke.

I 2021 mottok vi hele 21 søknader fra 12 ulike nasjoner.

Søknad sendes til:

innovation@nor-fishing.no eller per post til:

Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 TRONDHEIM

Merk mail eller post med Aqua Nor Innovasjonspris 2023

Har du spørsmål i forbindelse med din søknad, ta kontakt med:
Sekretær for juryen, Odd Berg, odd9berg@gmail.com eller telefon +47 901 19 942

Juryen

Juryen for Innovasjonsprisen 2023 består av følgende medlemmer:

  • Kjell Maroni, FHF
  • Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag
  • Oddvar Staulen, Innovasjon Norge
  • Kari Lisbeth Fjørtoft, Hofseth International

Vinneren av Innovasjonsprisen offentliggjøres under Aqua Nor 2023, torsdag 24. august i konferansesalen Mendelsohn kl 11:30

Aqua Nor 2023 blir en hybrid messe. Det betyr at den består av en fysisk del slik vi kjenner den fra tidligere år, og en digital del. Den fysiske og digitale delen av messen går parallelt og utfyller hverandre på en utmerket måte for besøkende og for de som følger den fra egen PC rundt om i verden. Utdeling av Innovasjonsprisen vil også bli vist i den digitale delen av Aqua Nor 2023, og når ut til svært mange som følger messen.

Prisen deles ut til vinneren av beste nyskapende produkt eller tjeneste for næringen.
Tidligere vinnere av Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris har gitt uttrykk for at prisen har vært en viktig inspirasjon for motivasjon og FoU i bedriften, og sist, men ikke minst, som referanse i markedsføring og salg i viktige havbruksnasjoner.

I 2021 vant SeaRAS Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris.

NB!

Dersom du som søker til Innovasjonsprisen har planer om å søke, eller har søkt om patentbeskyttelse for din oppfinnelse, er det avgjørende for å få patentsøknaden godkjent at teknologien/prosjektet på forhånd ikke er publisert offentlig.
Som eksempel nevnes offentliggjøring på messe, i konferanse, i tidsskrift eller lignende. Se for øvrig Patentstyrets nettside.

Stiftelsen Nor-Fishing vil i juni informere om navn på tre finalekandidater i en pressemelding. Pressemeldingen godkjennes på forhånd av finalekandidatene og vil om nødvendig også klareres med Patentstyret.

Les mer om tidligere Innovasjonspris-utdelinger: