Aqua Nor Innovasjonspris 2021

Aqua Nor Innovasjonspris 2021

8. juni 2021  ·  Generelt

Stiftelsen Nor- Fishing har mottatt 21 søknader til årets innovasjonspris i forbindelse med Aqua Nor. Kristian Digre og Kari Steinsbø i Stiftelsen Nor-Fishing er veldig godt fornøyd med resultatet. At stiftelsen har nådd ut med sin markedsføring er også tydelig ut fra at søknadene til årets pris kommer fra hele 12 nasjoner. Her nevnes, foruten Norge, Danmark, England, Irland, Frankrike, Portugal, Tyrkia, Sør-Korea, Malaysia, Chile, USA og Canada/BC.

På tross av situasjonen verden har vært i det siste året, mangler det ikke på gode, innovative nyheter. Søknadene som er kommet inn er fordelt på mange spennende fagområder.

Velger 3 finalister 15. juni

Juryen skal behandle alle søknadene 15. juni og gi sin innstilling til styret i Stiftelsen Nor-Fishing på tre aktuelle kandidater til innovasjonsprisen 2021.  Disse vil bli offentliggjort i slutten av juni. Prisen på NOK 100.000 blir delt ut til vinneren under åpningen av Aqua Nor i august. 

Ordinær messe i Trondheim i august i tillegg til digital messe

Etter korona nedstengningen i 2020 ble Nor-Fishing messen i fjor arrangert som en digital messe med godt resultat. Aqua Nor 2021 skal også ha en digital messe, men myndighetene har nå også gitt klarsignal for en fysisk messe i Trondheim Spektrum 24. – 27. august. Både utstillere og besøkende er glade for at det igjen kan bli et ordinært messearrangement.