Du kan vinne Innovasjonsprisen 2021 på 100 000 kroner!

Du kan vinne Innovasjonsprisen 2021 på 100 000 kroner!

6. januar 2021  ·  Generelt

Send oss din søknad i dag!

Hvem kan søke?

Bedrifter eller enkeltpersoner fra inn- og utland som leverer utstyr eller tjenester til havbruksnæringen inviteres til å søke prisen. Bedrifter eller enkeltpersoner utenfor havbruksnæringen er også velkommen til å søke. Prisen deles ut til vinneren av beste nyskapende produkt eller tjeneste for næringen.

Stiftelsen Nor-Fishing ønsker på denne måten å stimulere til FoU i bedrifter og hos enkeltpersoner. Forskningsinstitusjoner kan derfor ikke være søker til denne innovasjonsprisen, men bedrift eller enkeltperson kan samarbeide med forskningsmiljø for testing og annet.

Omsøkte prosjekt må inneha innovasjon som bringer næringen eller deler av den fremover og som kan gi betydelige gevinster for miljø, fisk og hav, fiskehelse, sikkerhet for mannskap, anlegg og fartøy, eller gevinster innen økonomi, effektiv drift og markedsutvikling. Det er viktig at prosjekt har tilstrekkelig innovasjonshøyde.

Krav til søknad

Prosjektet som ligger til grunn for søknaden må være eid av søker. Siste frist for å søke Innovasjonsprisen er 15. mai 2021, men vi ser gjerne at du sender oss din søknad i god tid før fristen.

Søknaden skal inneholde:

  1. Søkers navn/firmanavn, adresse, e-postadresse, web-adresse, telefon og kontaktperson
  2. Kort beskrivelse av søkerens/selskapets virksomhet
  3. Beskrivelse og best mulig dokumentasjon av prosjekt, produkt, prosess eller tjeneste. Det må spesielt legges vekt på hva som er nyskapende.
  4. Dokumentasjon av forventet effekt/resultat og marked for omsøkt prosjekt/tjeneste.

NB! Det er ikke noe eget skjema for å kunne søke.

Søknad sendes til:

innovation@nor-fishing.no eller per post til:

Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 TRONDHEIM

Merk mail eller post med Aqua Nor Innovasjonspris 2021

Har du spørsmål i forbindelse med din søknad, ta kontakt med:
Sekretær for juryen, Odd Berg, odd9berg@gmail.com eller telefon +47 901 19 942

Vinneren av Innovasjonsprisen kåres på Aqua Nor i august 2021. Aqua Nor 2021 blir en hybrid messe. Det betyr at den består av en fysisk del slik vi kjenner den fra tidligere år, og en digital del. Den fysiske og digitale delen av messen går parallelt og utfyller hverandre på en utmerket måte for besøkende og for de som følger den fra egen PC rundt om i verden. Utdeling av innovasjonsprisen vil også bli vist i den digitale delen av Aqua Nor 2021, og når ut til svært mange som følger messen.

Tidligere vinnere av Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris har gitt uttrykk for at prisen har vært en viktig inspirasjon for motivasjon og FoU i bedriften, og sist, men ikke minst, som referanse i markedsføring og salg i viktige havbruksnasjoner.

NB!

Dersom du som søker til Innovasjonsprisen har planer om å søke, eller har søkt om patentbeskyttelse for din oppfinnelse, er det avgjørende for å få patentsøknaden godkjent at teknologien/prosjektet på forhånd ikke er publisert offentlig. Som eksempel nevnes offentliggjøring på messe, i konferanse, i tidsskrift eller lignende. Se for øvrig Patentstyrets nettside.

Stiftelsen Nor-Fishing vil i juni kun informere i en pressemelding om navn på tre finalekandidater og kort om fagområdene for omsøkte prosjekter. Pressemeldingen godkjennes på forhånd av finalekandidatene og vil om nødvendig også klareres med Patentstyret.