Velkommen til Forskningstorget under årets Aqua Nor

Forskningstorget er møteplass for diskusjoner om forskning og innovasjon innen havbruk. Dette er standen å oppsøke for alle som er interessert i forskning og innovasjon, inkludert universitetsutdanning innenfor akvakultur. Vi hjelper gjerne med svar på spørsmål om forskning og informasjon om utdanningsmuligheter, eller om du har konkrete prosjektideer eller ønsker tips om samarbeid, finansieringsmuligheter og råd om å skrive prosjektsøknader.  

På torget arrangerer vi miniseminarer hver dag under messa. Nytt av året er at Forskningstorget også blir sendt digitalt – gjennom det digitale programmet til Aqua Nor.

De fleste presentasjonene vil være på norsk.

Forskningstorgets miniseminarer

Miniseminarene belyser aktuelle temaer med forskningsbasert kunnskap. Hvert seminar varer i om lag 50 minutter og inneholder korte innlegg om siste nytt fra forskning og næringsliv, med hovedfokus på resultater som kan tas i bruk av næring og forvaltning i nær fremtid.

Tema for årets miniseminarer er;

  • Teknologi for fremtidens havbruk – biologi og teknologi hånd i hånd
  • Havbruk for fremtida – bedre utnyttelse av ressursene
  • Hvordan sikre en frisk og robust fisk?
  • Blir vi kvitt lusa?
  • Miljø og samfunnsutfordringer i havbruk – hvordan kan de løses?

Årets forskningstorg er et samarbeid mellom Nofima, SINTEF Ocean, NORCE, NTNU, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, NMBU, NINA, Akvaplan-niva, FHF, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Kontaktpersoner

Elin Vikane, Forskningsrådet, tlf. 945 25 370

Maja Bævre-Jensen, FHF, tlf. 995 62 251

Du finner oss i Hall A på stand nummer A 122–137.

Program tirsdag del 1

Lengde totalt: 50 minutter fra kl. 11.30 – 12.30 (hver presentasjon er på 5 min)

Teknologi for fremtidens havbruk – biologi og teknologi hånd i hånd  
Tittel Foredragsholder
Åpning av Forskningstorget Odd Emil Ingebrigtsen, Fiskeri- og sjømatminister
SMART Ocean: bidrag til framtidas miljøovervåking!   Prof Geir Anton Johansen, UiB
Tilgjengelighet for fartøysoperasjoner på eksponerte lokaliteter Hans Tobias Slette, NTNU
Digital tvilling – for å håndtere mer eksponerte forhold. Sveinung Johan Ohrem, Sintef Ocean
Hva skal man måle, og hva betyr det for fisken? Birger Venås, Sintef Ocean
Norges største settefiskanlegg for torsk med RAS teknologi Halvard Hovland Havlandet Marin Yngel
Digitalization and Robotics in Aquaculture Herman B. Amundsen, Sintef Ocean
Artificial Vision for Autonomous Monitoring and Production Control in Fish Farming I Hao Chen, Norce
En akustisk statusindikator for overvåking av lydlandskapet i lakseoppdrett Carolyn Rosten, NINA
Slaktebåter − fremtidens slakteri   Bjørn Roth, Nofima

Program tirsdag del 2

Lengde totalt: 45 minutter fra kl. 14.30 – 15 (hver presentasjon er på 5 min)

Havbruk for fremtida – bedre utnyttelse av ressursene  
TittelForedragsholder
Flekksteinbit – den stygge andungen i oppdrett?Lars Olav Sparboe, Akvaplan-niva
Genetisk foredling av tareÅshild Ergon NMBU
How technology can measure growth of micro- and macroalgae along the Norwegian coastGlaucia Fragosa, NTNU
Oppsamlingssystem for slam og resirkulering av råvaren fra åpnefiskemerderOle Arthur Vaage,
Bedriftsnettverket ARAL
Nye indikatoregenskaper for individuell fôreffektivitet hos Atlantisk laksKari Kolstad, NMBU
Sirkulær matproduksjon – hype eller håp?Erik-Jan Lock, HI
Hvordan forebygge og håndtere episoder med skadelige alger og maneter i oppdrettsnæringenTrine Dale, NIVA
Polychaetes Contribution to Circular Economy as Recyclers of Aquaculture SludgeArne Malzahn, SINTEF Ocean
ASTRAL –All Atlantic Ocean Sustainable, Profitable and Resilient AquacultureElisa Ravagnan, Norce

Program onsdag del 1

Lengde totalt: 50 minutter fra kl. 11 – 12 (hver presentasjon er på 5 min)

Hvordan sikre en frisk og robust fisk?  
Tittel Forskningsinstitusjon/bedrift
Laks som vokser langsomt på settefiskstadiet får bedret hjertehelse senere i livet Ida Beitnes Johansen, NMBU
Kan settefiskanlegg kvitte seg med laksepoxviruset? Brit Tørud, VI
Industrial testing of a new Norwegian ozone reactor and skimmer system Kevin Torben Stiller, Nofima/Normex
A systematic review on environmental conditions affecting production of robust smolt/ postsmolt fish Pradeep Lal, Norce  
Smittenettverk og modellering Per-Arne Emaus, Akvaplan-niva
Smittesporing i norsk akvakultur Snorre Gulla, VI
ILA – smittesporing og betydning av HPR0 Torfinn Moldal, VI
Modellering av bekjempelsesstrategier mot ILAMona Dverdal Jansen, VI
Sulting av laks – en positiv historie Lars Helge Stien, HI

12:00 – 12:30: Lunsjsamtale om virkemiddelapparatet

Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og FHF finansierer forskning og innovasjon for norske aktører – og samarbeider tett for å sikre synergieffekter og forhindre overlappende virksomhet.

I denne uformelle lunsjpraten vil vi fortelle litt om hvordan de ulike organisasjonene jobber – hva som er forskjellene og hvordan vi sikrer godt samarbeid.

Program onsdag del 2

Lengde totalt: 50 minutter fra kl. 14 – 15 (hver presentasjon er på 5 min)

Blir vi kvitt lusa?  
TittelForskningsinstitusjon/bedrift
Vi kjenner lusa på gangen – ny forskning frå LusesenteretFrank Nilsen, UiB
For å unngå lakselus må du vite hvor den erMathias Stølen Ugelvik, HI
Spredning av lakselus – fra enkeltanlegg til felles strategiIngrid Johnsen, HI
Svømmeadferd hos lakselus-kopepoditter – tiltrekkes de av naturlig og kunstig lys?Anna Solvang Båtnes, NTNU
Vaksinasjon mot lakselus – en drøm blir til virkelighet?Øystein Evensen, NMBU
Miljørisikovurdering av ny metode for administrasjon av fôrlegemidler mot lakselusGro Harlaug Refseth, Akvaplan-niva
Dypdom – nedsenkbar merd med luftkuppelTrude Olafsen, Akvagroup
Rensefiskskolen – hva er det?Randi Grøntvedt, Sjømat Norge
Startfôringen av rensefisk er viktigere enn du trorElin Kjørsvik, NTNU
Kartlegging av erfaringer fra bruk av luseskjørtBård Harald Worum i Akvaplan-niva
Rognkjeks – effekt av lusebehandlingElisabeth Ytteborg, Nofima

Program torsdag del 1

Lengde totalt: 50 minutter fra kl. 11 – 12 (hver presentasjon er på 5 min)

Miljø og samfunnsutfordringer i havbruk – hvordan kan de løses?  
TittelForskningsinstitusjon/bedrift
Kan vi spise rensefisken?Gøril Voldnes, Nofima  
Bærekraftig matproduksjon fra akvakulturPer Fauchald, NINA
Grønn energi til oppdrettsbransjen ved hjelp av flytende solcelleanleggJan Erik Våge Klepp, Inseanergy  
Fikse fisken? Bruk av CRISPR i oppdrettsnæringen   Torill Blix/Hannah Winther, NTNU
Betydning av den norske havbruksnæringen i et globalt perspektivUlf Johansen, SINTEF Ocean  
«Grønnere» laks med naturlig mikroalgeGabriel Ossenkamp, FjordAlg
Hva vet vi om effektene av rømt oppdrettsfisk?Kevin Glover, HI
Pukkelaks i Norge, i dag og fremover.Henrik Berntsen, NINA   
Mer miljøvennlig transport av laks?Bjørn Tore Rotabakk, Nofima
Arealplanlegging for fremtidens havbruksnæringTormod H. Skålsvik, Akvaplan-niva