Welcome to The Research Plaza during this year’s Aqua Nor

The Research Plaza is a meeting place for discussions on research and innovation in aquaculture. This is the stand to seek out for everyone interested in research and innovation, including university education in aquaculture. We are happy to help with answers to questions about research and information about educational opportunities, or if you have specific project ideas or would like tips on collaboration, funding opportunities and advice on writing project applications.

At the plaza we will host mini-seminars every day during the exhibition. A new feature this year is that The Research Plaza is also available at the Aqua Nor Digital.

Most presentations will be given in Norwegian.

The Research Plaza’s mini seminars

The mini-seminars shed light on current topics with research-based knowledge. Each session lasts about 50 minutes and includes short presentations on the latest research and business news, with the main focus on results that can be used by industry and management in the near future.

The themes of this year’s mini-seminars are;

  1. Technology for the future of aquaculture – biology and technology hand in hand
  2. Aquaculture for the future – better use of all resources
  3. How to ensure a healthy and robust fish?
  4. Are we getting rid of the lice?
  5. Environmental and societal challenges in aquaculture – how can they be solved?

This year’s Research Plaza is a collaboration between Nofima, SINTEF Ocean, NORCE, NTNU, UiT The Arctic University of Norway, the University of Bergen, the Institute of Marine Research, the Veterinary Institute, NMBU, NINA, Akvaplan-niva, FHF, Innovation Norway and the Research Council.

Contact persons;

Elin Vikane, Research Council of Norway, tel. +47 945 25 370

Maja Bævre-Jensen, FHF, tel. +47 995 62 251

You can find us in Hall A at booth number A 122-137.

Program tirsdag del 1

Lengde totalt: 50 minutter fra kl. 11.30 – 12.30 (hver presentasjon er på 5 min)

Teknologi for fremtidens havbruk – biologi og teknologi hånd i hånd  
TittelForedragsholder
SMART Ocean: bidrag til framtidas miljøovervåking!  Prof Geir Anton Johansen, UiB
Tilgjengelighet for fartøysoperasjoner på eksponerte lokaliteterHans Tobias Slette, NTNU
Digital tvilling – for å håndtere mer eksponerte forhold.Sveinung Johan Ohrem, Sintef Ocean
Hva skal man måle, og hva betyr det for fisken?Birger Venås, Sintef Ocean
Digitalization and Robotics in AquacultureEleni Kelasidi, Sintef Ocean
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) wireless underwater monitoring systemsI Hao Chen, Norce
En akustisk statusindikator for overvåking av lydlandskapet i lakseoppdrettCarolyn Rosten, NINA
Dashboard for overvåking av dødelighetBritt Bang Jensen, VI
Slaktebåter − fremtidens slakteri  Bjørn Roth, Nofima

Program tirsdag del 2

Lengde totalt: 45 minutter fra kl. 14 – 15 (hver presentasjon er på 5 min)

Havbruk for fremtida – bedre utnyttelse av ressursene  
TittelForedragsholder
Flekksteinbit – den stygge andungen i oppdrett?Lars Olav Sparboe, Akvaplan-niva
Genetisk foredling av tareÅshild Ergon NMBU
How technology can measure growth of micro- and macroalgae along the Norwegian coastGlaucia Fragosa, NTNU
Oppsamlingssystem for slam og resirkulering av råvaren fra åpnefiskemerderOle Arthur Vaage,
Bedriftsnettverket ARAL
Nye indikatoregenskaper for individuell fôreffektivitet hos Atlantisk laksHanne Dvergedal, NMBU
Sirkulær matproduksjon – hype eller håp?Erik-Jan Lock, HI
Hvordan forebygge og håndtere episoder med skadelige alger og maneter i oppdrettsnæringenTrine Dale, NIVA
Polychaetes Contribution to Circular Economy as Recyclers of Aquaculture SludgeArne Malzahn, SINTEF Ocean
ASTRAL –All Atlantic Ocean Sustainable, Profitable and Resilient AquacultureElisa Ravagnan, Norce

Program onsdag del 1

Lengde totalt: 50 minutter fra kl. 11 – 12 (hver presentasjon er på 5 min)

Hvordan sikre en frisk og robust fisk?  
TittelForskningsinstitusjon/bedrift
Laks som vokser langsomt på settefiskstadiet får bedret hjertehelse senere i livetIda Beitnes Johansen, NMBU
Kan settefiskanlegg kvitte seg med laksepoxviruset?Brit Tørud, VI
Industrial testing of a new Norwegian ozone reactor and skimmer systemKevin Torben Stiller, Nofima/Normex
A systematic review on environmental conditions affecting production of robust smolt/ postsmolt fishPradeep Lal, Norce  
Smittenettverk og modelleringPer-Arne Emaus, Akvaplan-niva
Smittesporing i norsk akvakulturSnorre Gulla, VI
Modellering av bekjempelsesstrategier mot ILAMona Dverdal Jansen, VI
ILA – smittesporing og betydning av HPR0Torfinn Moldal eller Mona Dverdal Jansen, VI
Sulting av laks – en positiv historieLars Helge Stien, HI

Program onsdag del 2

Lengde totalt: 50 minutter fra kl. 14 – 15 (hver presentasjon er på 5 min)

Blir vi kvitt lusa?  
TittelForskningsinstitusjon/bedrift
Vi kjenner lusa på gangen – ny forskning frå LusesenteretFrank Nilsen, UiB
Du må vite hvor lakselusen er hvis du vil unngå den / For å unngå lakselus må du vite hvor den erSussie Dalvin, HI
Spredning av lakselus – fra enkeltanlegg til felles strategiIngrid Johnsen, HI
Svømmeadferd hos lakselus-kopepoditter – tiltrekkes de av naturlig og kunstig lys?Anna Solvang Båtnes, NTNU
Vaksinasjon mot lakselus – en drøm blir til virkelighet?Øystein Evensen, NMBU
Miljørisikovurdering av ny metode for administrasjon av fôrlegemidler mot lakselusGro Harlaug Refseth, Akvaplan-niva
Dypdome – nedsenkbar merd med luftkuppelTrude Olafsen, Akvagroup
Rensefisskolen-hva er det?Randi Grøntvedt, Sjømat Norge
Startfôringen av rensefisk er viktigere enn du trorElin Kjørsvik, NTNU
Kartlegging av erfaringer fra bruk av luseskjørtBård Harald Worum i Akvaplan-niva
Rognkjeks – effekt av lusebehandlingElisabeth Ytteborg, Nofima

Program torsdag del 1

Lengde totalt: 50 minutter fra kl. 11 – 12 (hver presentasjon er på 5 min)

Miljø og samfunnsutfordringer i havbruk – hvordan kan de løses?  
TittelForskningsinstitusjon/bedrift
Arealplanlegging for fremtidens havbruksnæringTormod H. Skålsvik, Akvaplan-niva  
Bærekraftig matproduksjon fra akvakulturPer Fauchald, NINA
Grønn energi til oppdrettsbransjen ved hjelp av flytende solcelleanleggJan Erik Våge Klepp, Inseanergy  
Fikse fisken? Bruk av CRISPR i oppdrettsnæringen   Torill Blix/Hannah Winther, NTNU
Betydning av den norske havbruksnæringen i et globalt perspektivUlf Johansen, SINTEF Ocean  
«Grønnere» laks med naturlig mikroalgeGabriel Ossenkamp, FjordAlg
Hva vet vi om effektene av rømt oppdrettsfisk?Kevin Glover, HI
Pukkelaks i Norge, i dag og fremover.Henrik Berntsen, NINA   
Mer miljøvennlig transport av laks?Bjørn Tore Rotabakk, Nofima
Kan vi spise rensefisken? Gøril Voldnes, Nofima