Fagkonferanse 21. august: “More food from the oceans. Contributing to the green shift through expanding aquaculture production”

Opplev en konferansedag fullspekket med interessante og tidsaktuelle tema. Mandag 21. august sparker vi i gang messeuken med fagkonferansen “More food from the oceans – Contributing to the green shift through expanding aquaculture production”.

— Vi presenterer i år et program som peker på viktigheten av de marine ressursene og hvordan vi kan bidra til det grønne skiftet ved å utvide havbruksproduksjonen. Dette er et veldig aktuelt tema, ikke bare i Norge, men i et globalt perspektiv, innleder Karl Andreas Almås, spesialrådgiver og havbruksekspert ved SINTEF Ocean og medarrangør av konferansen.

Tid: Mandag 21. august, kl. 09:00 til 16:30
Sted: Clarion Hotel Trondheim
Språk: Konferansen holdes på engelsk
Pris: Frem til 1. mai får du billetter med 25 % early bird-rabatt til kr. 1425,-
Ordinær pris (etter 1. mai): kr. 1900,-

Inkluderer: Deltakelse, lunsj og kaffe/ frukt/ snacks

Årets program

Programmet under årets konferanse er delt i tre deler, med mange spennende undertema.

Programmet oppdateres fortløpende med tema og foredragsholdere. Foredragene holdes på engelsk.

10:00-10:15The impact of climate change on the global food production
10:15-12:00Contributing to the green shift
10:15-10:30Food production in the sea contributing to the climate solution
10:30-10:45Seaweed production
10:45-11:00Feed and volume
11:00-11:15The power of genetics
11:15-12:00Debate: Sea vs. land
  
12:00-13:00Lunch
  
13:00-14:30Focus on production
13:00-13:45New aquaculture concepts. Report from China. Deep blue.
13:45-14:00What happens in the Mediterranean?
14:00-14:15Shrimp production in Asia. Environmental limits.
14:15-14:30Fish feed for herbivores. Milkfish (Chanos chanos) production.
  
14:30-15:00Coffee break
  
15:00-16:30Factors limiting more food from the oceans
15:00-15:15Biodiversity, a limiting factor for more food from the oceans?
15:15-15:30Energy price, a showstopper for land-based expansion?
15:30-15:45Investing in blue future
15:45-16:00An attractive low trophic menu?
16:00-16:30Debate