Bli mentor for studenter under Aqua Nor

Aqua Nor er verdens største messe for akvakulturteknologi. Hvert år tiltrekker møtestedet også mange hundre studenter som er nysgjerrige på hva bransjen har å tilby.

Aqua Nor er dermed også en ypperlig plattform for dialog mellom studenter og næringslivet. Studenter ønsker innsikt i hvordan bedrifter opererer, og hvilke muligheter de tilbyr etter endt utdanning. Næringen har behov for nye kloke hoder, og kan benytte messa til å bli kjent med mange ulike type kandidater som de kan bidra med å inspirere til å se på havbruksbransjen som en mulig arbeidsgiver eller samarbeidspartner for en studentoppgave.

I samarbeid med Stiftelsen Nor-Fishing ønsker NCE Aquatech Cluster og Brohode Havbruk 2050 å tilrettelegge for Aqua Nor Student Camp. Her vil 25 engasjerte studenter (5 grupper av 5 studenter) fra ulike utdanningsinstitusjoner og studieretninger med interesse for havbruk møtes. De selekteres ut ifra studieretning og motivasjon. Gjennom Aqua Nor Student Camp vil de gjennom gruppearbeid få innblikk i relevante problemstillinger fra næringen, og bruke sin faglige bakgrunn og interesse til samarbeid og problemløsing.

Overordnet tema: Grønn framtid for blå mat

Studentene velger selv et bidrag de ønsker å sette søkelys på, og bruker messens utstillere som aktører for dialog. Gruppene presenterer sine løsninger under åpningen av studentdagen torsdag 23. august kl. 11:00. En jury bedømmer presenterte resultatene og kårer en vinnergruppe basert på et sett med kriterier.

Aqua Nor Student Camp trenger ressurspersoner fra næringen til å inspirere, forklare og utfordre deltakere. Disse har vi kalt mentorer.

Ønsker du å være en Aqua Nor Student Camp mentor?

Du får:

  • Synliggjøre din bedrift ovenfor 25 svært motiverte studenter
  • En unik rekrutteringsarena
  • Knytte din bedrift til markedsføring og omtale av Aqua Nor Student Camp
  • Løfte en problemstilling som er viktig for din virksomhet
  • Førstehåndsinnsyn i ideene og løsningene som genereres i studentgruppene
  • Bli kjent med enkeltstudenter som mulige kandidater for engasjement i din bedrift
  • Bli bedre kjent med fagmiljøene som studentene hører til (de har stand på Forskningstorget)

Du stiller med:

  • Delta på sosial sammenkomst med studentene mandag 21. august kl. 18-19. (evt. annet tidspunkt avtales)
  • Kort presentasjon av hvordan din bedrift bidrar til å skape en grønn framtid i havbruk og av de største utfordringene. Tirsdag 22. august kl. 9-10 (evt. annet tidspunkt avtales)
  • Dialogpunkter med studentgruppene etter avtalte tidspunkt tirsdag 22. og onsdag 23. august

Kostpris for å være Aqua Nor Student Camp mentor er NOK 10 000,- per bedrift. Om ønskelig kan mentorrollen fordeles gjennom flere i bedriften.

Slik blir du mentor

For registrering av Aqua Nor Student Camp mentor, send e-post til sondre.strand.hansen@bdo.no med: navn bedrift + navn mentor(er) + e-post adresse / telefon + fakturaadresse + evt. kommentar til oppsatt agenda. Organisator tar kontakt med deg for å avtale nærmere før sommeren.

Program Aqua Nor Student Camp

Mandag 21. august er det kick-off for selekterte deltakere på SeeSalmon. Her vil studentene deles i grupper på 5, og studenter og mentorer møtes for å gjøre seg kjent med hverandre og overordnet problemstilling.

Dialogen fortsetter tirsdag – onsdag. Fristen for å innlevere presentasjon er utgangen av onsdag 23. august. Resultatet fra arbeidet presenteres under studentdagen torsdag 24. august, når også vinnergruppen kåres. Se vedlagt kjøreplan for mer informasjon om opplegget.

Kick-off mandag 21. august

TidspunktHva
18:00Velkommen til Student Camp!
18:10Innsjekk – introduksjon av deltakere
18:30Pizza og mingling
19:00Inndeling i grupper, intro til problemstilling, mentorer presenterer seg

Kjøreplan tirsdag 22. august

TidspunktHva
09:00Velkommen og innsjekk
09:10Gjennomgang av problemstilling med mentorer
10:00Messen åpner
10:00Gruppearbeid, faste interaksjoner med mentorer/veiledning
12:00Lunsj
12:30Gruppearbeid
14:30Oppsummering og avslutning + kaffe

Kjøreplan onsdag 23. august

TidspunktHva
09:00Velkommen og innsjekk
09:10Gruppearbeid
10:00Messen åpner
10:00Gruppearbeid
12:00Lunsj
12:30Gruppearbeid
14:30Oppsummering og avslutning + kaffe
23:59Innlevering av ferdigstilt oppgave

Kjøreplan torsdag 24. august – Studentdagen

TidspunktHva
10:15Registrering + velkommen
10:30Studentseminar starter, innlegg fra næringen, pitching av oppgave for juryen
11:35Seminar slutt
11:40Besøk på messeområdet
13:30Miniseminar for studenter med premieutdeling på Forskningstorget