Vinneren av Innovasjonsprisen 2023 er MARIN X inc. Sensor Globe!

Vinneren av Innovasjonsprisen 2023 er MARIN X inc. Sensor Globe!

24. august 2023  ·  Ukategorisert

Vi har gleden av å annonsere Sensor Globe som vinneren av årets Innovasjonspris for sin sanntidssensor. Sensoren samler inn data om ytre faktorer som påvirker fisken gjennom hele livsløpet, og skal bidra til å forbedre fiskevelferden i oppdrettsnæringa.

Vi har mottatt hele 29 søknader til årets Innovasjonspris, og ser stort på at prisen er blitt høyt ettertraktet og anerkjent over hele verden. Vi setter pris på alle bidragene vi har fått, og det har ikke vært enkelt å velge ut kun én vinner – men vi kan definitivt si at Sensor Globe er en verdig vinner.

Vi tok en prat med noen av folka i Sensor Globe. De hadde dette å si om tildelingen:

— Vi føler oss både takknemlige og ydmyke. Vi har arbeidet veldig hardt for å komme til dette punktet. Vi arbeider med noen av de største oppdretterne i bransjen, og vi har brukt mye av tiden vår på å utvikle produktet slik det er i dag.

De inngikk også et veddemål om at dersom de vant, så skal deres CEO synge karaoke senere i kveld. Vi forventer noen morsomme videoer senere!

Juryens begrunnelse

Juryen 2023 består av Kari Lisbeth Fjørtoft fra Hofseth International AS (tidl. Møreforsking AS), Oddvar Staulen fra Innovasjon Norge, Kjell Maroni fra FHF og Jan Henrik Sandberg fra Norges Fiskarlag.

Juryen er svært imponerte over arbeidet til det innovative vinnerprosjektet. Les juryens begrunnelse her:

Juryen har etter gjennomgang av de tre finalekandidatene besluttet å anbefale for styret, MARIN X Inc. Sensor Globe, Nova Scotia, Canada som vinner av Innovasjonsprisen 2023.

Vinnerprosjektet er et sanntids sann-tids beslutningsverktøy som er utviklet for å redusere dødelighet og revolusjonere fiskens velferd under behandlingsoperasjoner.

Ved hjelp av Sensor Globe sin IoT (Internet of Things) Velferds-plattform, kan fiskeoppdrettere få tilgang til nøkkelindikatorer og vannkvalitetsparametere på alle dyp, som er kritiske for fiskens velferd. Sensor Globe sin sensorteknologi har overlegen nøyaktighet ved bruk av optisk sensorteknologi i et nytt 95mm sfærisk design som gjør sensoren til den eneste markedsløsningen som kan gi driftsinnsikt gjennom avlusning, transport, rørledninger og pumper. – For tiden kanskje den største utfordringen i bransjen?

Sensor Globe sin velferds-plattform består av en trengesensor (Crowding Companion, CC-unit) som er i stand til å fange opp oksygen, pH, temperatur og fysisk akselerasjon/støt under trengeoperasjoner på flere dybder. En trådløs multisensor (Sensor Globe) kan følge med fisken gjennom avlusnings- og transportoperasjoner. Disse to sensorpakkene er den eneste løsningene på markedet som gir praktiske sann tids innsikt og varsler, slik at fiskeoppdrettere kan ta bedre og smartere beslutninger for å redusere dødelighet, øke utbytte og forbedre dagens fiskevelferd.

Sensor Globes IoT plattform skiller seg fra annen sensorteknologi på markedet, da plattformen benyttes i hele verdikjeden. Bruksområdene er mange. For settefisk- /storsmolt-produsenter er kvalitetssikring av rørforgreninger, under levering og sortering viktig. I sjøfasen kan plattformen følge fisken og forholdene de opplever gjennom avlusing, trenging, brønnbåt, smolt transport og ventemerd. Sensor Globe tilfører verdi under hvert enkelt ledd i livssyklusen til laksen ved å samle inn ny og verdifulle data i de delene som før har vært ansett som blindsoner.

Stiftelsen Nor-Fishing gratulerer MARIN X inc. Sensor Globe med utmerkelsen, og gleder oss til å følge utviklingsarbeidet videre! Les mer om vinneren og de øvrige nominerte til årets pris her.