Dette er de tre finalistene til Innovasjonsprisen 2023!

Dette er de tre finalistene til Innovasjonsprisen 2023!

30. juni 2023  ·  Ukategorisert

I år har vi mottatt hele 29 søknader til Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris. Nå har juryen gått igjennom alle søknadene og nominert tre kandidater til Innovasjonsprisen. Av de tre nominerte kåres en vinner under Aqua Nor 2023.

Juryen har bestått av Kari Lisbeth Fjørtoft fra Hofseth International AS (tidl. Møreforsking AS), Oddvar Staulen fra Innovasjon Norge, Kjell Maroni fra FHF og Jan Henrik Sandberg fra Norges Fiskarlag.

Juryens begrunnelse for valget av de tre finalekandidatene

Etter behandling og vurdering av søknadene til Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris, har juryen nominert følgende tre finalekandidater i tilfeldig rekkefølge:

  • Marin X Inc. (Sensor Globe)
  • EVONTA-Technology
  • EasyX AS

Her kan du lese mer om de nominerte og innovasjonene de er nominert for:

Marin X Inc. (Sensor Globe), Nova Scotia – Canada

Marin X Inc. (Sensor Globe) har utviklet en unikplattform som bruker akselerasjonsmåling sammen med vannkvalitetsovervåking for å forbedre fiskens velferd og for å redusere dødelighet under prosessoperasjoner. Gjennom Sensor Globe sin IoT (Internet of Things) Velferdsplattform får fiskeoppdretter i sann tid tilgang til nøkkelindikatorer og vannkvalitetsparametere på forskjellige dyp og lokaliteter. Sensor Globe sin plattform består av trengesensor som fanger opp oksygen, pH, temperatur og fysisk akselerasjon/støt under trengeoperasjoner. Optisk sensorteknologi  gir driftsinnsikt gjennom avlusing, transport, rørledninger og pumper. Sensor Globe’s mål er å revolusjonere fiskevelferd og samlet overlevelse av fisk i havbruksnæringen.

EVONTA-Technology GmbH, Dresden, Tyskland

Laks- og ørretrogn blir tradisjonelt oppbevart i spesielle beholdere for inkubering og testing i fortynnet eddiksyre. Prosessen er manuell, og resultatet er sterkt avhengig av operatørens erfaring og kunnskap.

Disse begrensningene lar seg løse med denne helautomatiske enheten for ikke-destruktiv testing og behandling av tomografiske bildedata med svært høy grad av nøyaktighet. De skannede fiskeeggene undersøkes i naturlig tilstand og forblir levedyktige også etter testingen. Den innovative målemetoden Optical Coherence Tomography (OCT) er testet i samarbeide med AquaGen AS.

EasyX AS, Bergen

EasyX har utviklet en robot som kan kjøre på vertikale glatte flater uavhengig av materiale for rengjøring og desinfisering av fiskekar i settefiskanlegg og tanker i landbasert oppdrett. Roboten eliminerer HMS-utfordringer for eksponering av kjemikalier og høyder. Produksjonseffektiviteten økes. Fullskala prototype er laget og testet med pilotkunder og kundepartnere. VCR (Vertical Cleaning Robot) er enerådende per i dag for rengjøring av tomme tanker og kar. Roboten er  utstyrt med skumdyse og spylestav som bl.a. reduserer kjemikalieforbruket.

Juryens forslag blir oversendt styret i Stiftelsen Nor-Fishing og vinner av Innovasjonsprisen blir kåret under Aqua Nor 2023 i august.