Debatt om offshore-oppdrett: Er oppdrett på havet fremtiden?

Debatt om offshore-oppdrett: Er oppdrett på havet fremtiden?

23. august 2023  ·  Ukategorisert

Havbruksnæringen følger spent utviklingen av offshore-oppdrett. Panelet vårt mener at dersom havnæringene skal lykkes og kunne eksistere side om side, må havbruksnæringa, den maritime næringa og offshoreindustrien åpne sine verdikjeder og samarbeide.

— Offshore oppdrettsanlegg kan om 20-30 år produsere dobbelt så mye fisk som vi i dag produserer i kystnære oppdrettsanlegg. Å realisere disse volumene krever imidlertid ekstremt grundig planlegging. Det må særlig tas hensyn til fiskevelferd og vårt miljøavtrykk, sier Lars Konrad Johnsen i Utror AS.

Ekspertpanelet:

  • Ole Fretheim (Moderator), Norges sjømatlag
  • Lars Konrad Johnsen, Utror AS
  • Kjerstin Braathen, Aker Solutions
  • Per Arild Åland, DNV
  • Xinhua Yuan, visedirektør, FAO

Verdikjedene må være i sentrum

Da vi diskuterte de fremtidige mulighetene til offshore-oppdrett, var panelet enig om ett avgjørende aspekt: Oppdrettsnæringen må planlegge i større skala enn før; det må planlegges med komplette verdikjeder, og på tvers av bransjer.

— For superklynger – det er feltene akvakultur, maritim og offshore – vil samarbeid være nøkkelen når man skal operere i dette konkurransepregede offshore-landskapet. I verste fall kan konkurranse mellom selskapene våre hindrer alle de havbaserte næringene i å nå vårt fulle potensial, sier Kjersti Braathen i Aker Solutions.

Johnsen i Utror AS er enig. Han beskriver fremtiden for offshoreindustriene som en maraton, ikke en sprint.

— Vi må synliggjøre og lytte til alle de tre næringene i superklyngen. Hvis ikke, vil vi aldri kunne forstå hverandres mål, og på hvilke områder hver bransje trenger å fokusere ekstra på.

Strategisk rammeverk forbedrer produksjonen

FAO, FNs organisasjon for ernæring og landbruk, gjør sitt. De åpner oppdrettsnæringen ved å definere et nytt, strategisk rammeverk som søker å forbedre produksjonen. Rammeverket definerer særlig kravene til ernæring, levemiljø og fiskevelferd.

Xinhua Yuan fra FAO forklarer:

— Dette er en naturlig del av FAOs ansvar, ettersom offshore-oppdrett mest sannsynlig vil bidra til å fø verdens fremtidige befolkning.

Offshore-oppdrett har et stort potensial

På spørsmålet om når vi får de første oppdrettsanleggene til havs, tror Braathen at dette kan skje allerede i starten av 2025.

— Jeg forventer at vi har fisk i oppdrettsanlegg til havs innen fem år. Det er i alle fall det vi planlegger for. Men, vi har fortsatt ikke engasjert oss tilstrekkelig med alle som må investere tungt for å gjøre denne reisen vellykket, forklarer hun, med henvisning til verdikjeden offshore.

Per Årland i DNV er enig:

— Potensialet er stort. Om 10 år er jeg sikker på at vi driver oppdrett av millioner av tonn laks i året. DNV har skissert veien for offshore-oppdrett frem til 2050. Følg med når denne rapporten publiseres i oktober.

Se debatten

Gikk du glipp av debatten, kan du se opptaket på Aqua Nor Digital.