Danskene kommer til Aqua Nor med teknologi som skal forbedre næringas energieffektivitet

Danskene kommer til Aqua Nor med teknologi som skal forbedre næringas energieffektivitet

19. august 2021  ·  Ukategorisert

Danske leverandører har en sterk posisjon i oppdrettsnæringen og er klare til å møte det norske og internasjonale markedet på Aqua Nor i Trondheim Spektrum, når messen åpner 24. august. De danske leverandørene tar med seg løsninger av høy kvalitet som støtter industrien i f.eks. å forbedre energieffektiviteten og redusere det totale karbonavtrykket.

36 danske selskaper er til stede på Danmarks paviljong, hvor de vil vise frem et bredt spekter av løsninger som er utviklet og basert på mange års erfaring innen oppdrettsnæringen. Ifølge Martin Winkel Lilleøre, sjef for Fish Tech, Danish Export Association, arrangøren av Danmarks paviljong, tar de danske selskapene med seg teknologi som kan støtte oppdrettsnæringen i retning av en mer energieffektiv produksjon av oppdrettsfisk:

“Akkurat nå opplever vi virkelig en utvikling i næringen i retning av økt oppmerksomhet på sirkulær tenkning, optimalisering og energieffektivisering i produksjonen, samtidig som vi møter den økende etterspørselen etter oppdrettsfisk. Følgelig innebærer dette et stort potensial for danske leverandører som har en ledende posisjon innen utvikling av ny teknologi med fokus på løsninger av høy kvalitet, kostnadseffektivitet og bærekraft, sier Martin Winkel Lilleøre.

Danish Export – Fish Tech er det største danske eksportnettverket som samler leverandører til den globale fiskeri-, havbruks- og fiske-/sjømatforedlingsindustrien.

Større fasiliteter krever ny teknologi

Ett av de danske selskapene på Danmarks paviljong er Danfoss A/S som jobber på tvers av hele verdikjeden i oppdrettsmarkedet og støtter industrien med å redusere det totale karbonavtrykket. Ian Jones, leder for Matproduksjon hos Danfoss Climate Solutions, forklarer at markedet utvikler seg og krever ny teknologi:

«Vi ser en betydelig økning i mulighetene for landbaserte oppdrettsanlegg, og mange driftsoperatører ser på RAS-oppdrettssystemer som resirkulerer 95 prosent av vannet. Anleggene blir større og produserer fisk helt frem til markedsstørrelse, og dette krever ny teknologi.”

Gjenbruk av spillvarme

Danfoss Climate Solutions tilbyr både teknologi, produktkompetanse og testfasiliteter og jobber tett sammen med operatører av oppdrettsanlegg og leverandører av nøkkelferdige anlegg for å velge riktig utstyr og dimensjonere det for deres fasiliteter.

“Bransjen leter etter partnere som kan støtte dem i valg av riktig utstyr i hele verdikjeden. Det vi ser nå, er også muligheten for å utnytte spillvarme i anlegget og samarbeide med varmeleverandøren i kommunen for å sende varme tilbake til energiproduksjon i distriktet, sier Ian Jones og fortsetter:

«I tillegg til dette kontrollerer vi temperaturen på vanntankene gjennom valg av varmepumper, kjølere, vekselstrømsdrev, varmevekslere eller bruk av naturlige kjølemedier ved å utnytte vår applikasjonskunnskap, der vi støtter oppdrettere og leverandører av nøkkelferdige anlegg mens vi hele tiden holder fokus på energieffektivitet og løpende vedlikeholdskostnader.”

Velkommen til Danmarks paviljong!

Møt Danfoss A/S på Danmarks paviljong, hvor du kan treffe representanter og eksperter fra alle de danske selskapene på Danmarks paviljong. Mer enn 30 selskaper danner Danmarks paviljong på Aqua Nor 2021 og ligger fysisk i hallene A-190 & D-375 på Aqua Nor, hvor du kan møte:

A-Consult A-190

Aller Aqua A/S D-375

Alumichem A/S D-375

AS Scan D-375

AUMA Denmark A-190

BactiQuant A/S D-375

BEMA A/S A-190

Blue-Unit A/S A-190

Cobalia A-190

Cowex A/S A-190

Danfoss A/S A-190

Dania Plast A/S D-375

DESMI A/S D-375

DK Transportbaand ApS A-190

Dunlop A-190

Graintec A/S D-375

Hirtshals Havn A-190

Hydrotech by Veolia D-375

IRAS A/S D-375

Kjærgaard Maskinfabrik A/S A-190

KROMA A/S D-375

KSK Aqua ApS D-375

Landia A/S D-375

LP Kolding A/S A-190

LSM Pumper A-190

OxyGuard International A/S A-190

Oxymat A/S A-190

RecyclePit ApS A-190

RIAWATECH A-190

ROTEK A/S D-375

Salling Plast A/S A-190

ScanBelt A/S D-375

Scanvægt Systems AS A-190

Sika Footwear A/S A-190

Uni-Food Technic A/S D-375

Water ApS – a part of OxyGuard Group A-190

Litt om Danish Export – Fish Tech

• Danish Export – Fish Tech er en del av Danish Export Association, Danmarks største arrangør av eksportkampanjer, nettverk og seminarer innen eksport.

• Danish Export – Fish Tech er et ledende nettverk av mer enn 100 danske selskaper som er eksperter på løsninger for den internasjonale havbruks-, fiskeri- og/eller fiske-/sjømatforedlingsindustrien.

• Du kan lese mer og se listen over medlemsbedrifter i dansk eksport – Fish Tech ved å klikke  her.

Kontakt:

Martin Winkel Lilleøre, Head of Fish Tech, Danish Export Association, maw@danishexport.dk, +45 6020 8557

Ian Jones, Head – Food Production at Danfoss Climate Solutions, ian.jones@danfoss.com, +44 7725 826136