Ny profil og logo før årets Aqua Nor

Ny profil og logo før årets Aqua Nor

7. juni 2021  ·  Generelt

Aqua Nor er den viktigste internasjonale møteplassen for havbruksnæringen. Logoen og fargene våre er velkjent i næringen og har tjent messen trofast siden lanseringen i 1979. For å gjenspeile den rivende utviklingen vi og næringen opplever har tiden omsider kommet for å kle Aqua Nor i ny og moderne drakt.

Vi har gledet oss veldig til å presentere Aqua Nor sitt nye visuelle uttrykk.

Verdens største havbruksmesse

Havbruksnæringen har hatt en voldsom utvikling fra sin spede start på 70-tallet. I takt med havbruksnæringens utvikling har Aqua Nor vokst til å bli verdens største havbruksmesse for akvakulturteknologi og innovasjon. I dag er messen en arena hvor nasjonale og internasjonale aktører lanserer og holder seg oppdatert på produktnyheter og innovative løsninger – og bygger nettverk.

Fjorårets lansering av digital messeplattform gir nye muligheter for både utstillere og besøkende. Lanseringen ble framskyndet på grunn av pandemien under Nor-Fishing i fjor, men selve moderniseringsarbeidet med digital messe har vært i gang lenge. Den digitale delen av Aqua Nor er en viktig del av fremtiden for Aqua Nor og næringen – hvor verden blir mindre og flere internasjonale besøkende får mulighet til å delta.

Ny logo og profil

Den nye profilen vår skal speile denne moderniseringen.

Vi er stolt av historien vår. Hvem vi har vært før legger føringer for hvem vi er i dag – og hvem vi skal være i fremtiden. Vi har derfor valgt å beholde fargene fra den gamle logoen – blått og rødt – slik at noe av historien blir med oss videre inn i fremtiden.

Selve logoen viser to fisker hvor symbolets ytre sirkel symboliserer merden. Messen og næringen utvikler seg stadig og innovative løsninger tar over for gammel teknologi. Likevel, det som alltid vil bestå som kjernen i næringen er fisken og biologien. Derfor ønsker vi at nettopp fisken skal symbolisere den viktige messen vår.

De to fiskene som svømmer i relasjon til hverandre symboliserer de to delene av den hybride messen; det fysiske og det digitale, messen som møtested og samspillet mellom utstillere og besøkende – oppdrettere og leverandører.

I tiden fremover, ikledd ny og moderne drakt, skal vi fortsette å være den viktigste møteplassen for akvakulturnæringen – fysisk og digitalt. En møteplass for ildsjeler med hjerte for havet og fisken. Velkommen!