Trygg messedeltagelse – Aqua Nor følger smitteveilederen for varemesser

Trygg messedeltagelse – Aqua Nor følger smitteveilederen for varemesser

3. juni 2021  ·  Generelt

Aqua Nor 2021 arrangeres i henhold til smittevernveilederen for vare- og handelsmesser, som er utarbeidet av Standard Norge på oppdrag fra Handels- og fiskeridepartementet. Det innebærer at messen følger konkrete retningslinjer for å ivareta smittevernet under hele messen, og at vi legger opp til en trygg samling i Trondheim.

Smitteveilederen inneholder konkrete smitteverntiltak som er spesielt utformet for messer. Vi forplikter oss til å arrangere Aqua Nor i tråd med veilederen, som er et styringsdokument for hvordan vi blant annet skal;

  • Utforme messeområdet for å tilrettelegge nok avstand mellom besøkende.
  • Plassere hygienestasjoner.
  • Sette opp renholdsrutiner for alle områdene på messen.
  • Håndtere eventuelle utbrudd under messen.

I tillegg til å følge retningslinjene i smitteveilederen, vil vi tilby hurtigtester på messeområdet dersom det er hensiktsmessig på tidspunktet for arrangementet.

Munnbindpåbud vurderes – uavhengig av om det er munnbindpåbud fra nasjonale eller regionale smittevernmyndigheter.

Hvilke tiltak bør du gjøre selv?

Vi oppfordrer alle utstillere, deltakere og besøkende under messen til å følge nasjonale og lokale smitteverntiltak. Sørg for å opprettholde god hygiene under messen – vask eller sprit hendene ofte, pass på at du holder god avstand til andre besøkende og utstillere, og hold deg hjemme dersom du er syk – eller i tvil om du har symptomer.

Følg med på nettsiden og nyhetsbrev fra Aqua Nor for å motta informasjon om eventuelle endringer i smitteverntiltak og smittesituasjonen i Trondheim når messedatoene nærmer seg.