Innovasjonsprisen

21 søknader til Innovasjonsprisen 2021

Stiftelsen Nor- Fishing har mottatt 21 søknader til årets innovasjonspris i forbindelse med Aqua Nor. Kristian Digre og Kari Steinsbø i Stiftelsen Nor-Fishing er veldig godt fornøyd med resultatet. At Aqua Nor har nådd ut med sin markedsføring er også tydelig ut fra at søknadene til årets pris kommer fra hele 12 nasjoner. Her nevnes, foruten Norge, Danmark, England, Irland, Frankrike, Portugal, Tyrkia, Sør-Korea, Malaysia, Chile, USA og Canada/BC.

På tross av situasjonen verden har vært i det siste året, mangler det ikke på gode, innovative nyheter. Søknadene som er kommet inn er fordelt på mange spennende fagområder.

Velger 3 finalister 15. juni

Juryen skal behandle alle søknadene 15. juni og gi sin innstilling til styret i Stiftelsen Nor-Fishing på tre aktuelle kandidater til innovasjonsprisen 2021.  Disse vil bli offentliggjort i slutten av juni.

Vinneren kåres under åpningen av Aqua Nor

Prisen på NOK 100.000 blir delt ut til vinneren under åpningen av Aqua Nor i august. 

Aqua Nor 2021 blir en hybrid messe. Det betyr at den består av en fysisk del slik vi kjenner den fra tidligere år, og en digital del. Den fysiske og digitale delen av messen går parallelt og utfyller hverandre på en utmerket måte for besøkende og for de som følger den fra egen PC rundt om i verden. Utdeling av innovasjonsprisen vil også bli vist i den digitale delen av Aqua Nor 2021, og når ut til svært mange som følger messen.

Om Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris

Bedrifter eller enkeltpersoner fra inn- og utland som leverer utstyr eller tjenester til havbruksnæringen kan søke prisen. Bedrifter eller enkeltpersoner utenfor havbruksnæringen er også velkommen til å søke. Prisen deles ut til vinneren av beste nyskapende produkt eller tjeneste for næringen.

Omsøkte prosjekt må inneha innovasjon som bringer næringen eller deler av den fremover og som kan gi betydelige gevinster for miljø, fisk og hav, fiskehelse, sikkerhet for mannskap, anlegg og fartøy, eller gevinster innen økonomi, effektiv drift og markedsutvikling. Det er viktig at prosjekt har tilstrekkelig innovasjonshøyde.

Tidligere vinnere av Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris har gitt uttrykk for at prisen har vært en viktig inspirasjon for motivasjon og FoU i bedriften, og sist, men ikke minst, som referanse i markedsføring og salg i viktige havbruksnasjoner.

Patentbekyttelse

Dersom du som søker til Innovasjonsprisen har planer om å søke, eller har søkt om patentbeskyttelse for din oppfinnelse, er det avgjørende for å få patentsøknaden godkjent at teknologien/prosjektet på forhånd ikke er publisert offentlig. Som eksempel nevnes offentliggjøring på messe, i konferanse, i tidsskrift eller lignende. Se for øvrig Patentstyrets nettside.

Stiftelsen Nor-Fishing vil i juni kun informere i en pressemelding om navn på tre finalekandidater og kort om fagområdene for omsøkte prosjekter. Pressemeldingen godkjennes på forhånd av finalekandidatene og vil om nødvendig også klareres med Patentstyret.