Grunnrenteskatt heftig debattert på Aqua Nor 2023

Grunnrenteskatt heftig debattert på Aqua Nor 2023

22. august 2023  ·  Ukategorisert

Den mye omtalte «lakseskatten» skapte stort oppstyr i havbruksnæringa tidligere i år. På åpningsdagen av Aqua Nor møttes flere sentrale aktører til debatt, til omtrent fullsatt sal.

— Grunnrenteskatten behandler ikke næringa slik den er; en lang og sammensatt verdikjede som er avhengig av hverandre. Reaksjonene (fra næringa) handler både om at ingen ventet dette, og om modellen som er valgt, sier paneldeltaker Ragnar Nystøyl fra Konatali Analyse.

I en time ledet debattleder Thorvald Tande (redaktør, Norsk Fiskerinæring) panelet gjennom sentrale spørsmål knyttet til innføringen og konsekvensene av grunnrenteskatten, som ble iverksatt 1. januar 2023.

Panelet bestod av:

  • Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran
  • Stortingsrepresentant (H) Olve Grotle
  • Adm. Dir. Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge
  • Ragnar Nystøyl, Konatali Analyse

Bekymret for færre investeringer

På oppfordring fra Stiftelsen Nor-Fishing diskuterer panelet mulige konsekvenser av grunnrenteskatten. Både Høyre, gjennom stortingsrepresentant Olve Grotle, og bransjeorganisasjonene er enige om at konsekvensene hovedsakelig dreier seg om lavere investeringsevne og vilje.

— Innføringen er ikke helt ferdig, men uansett hvordan man velger å løse detaljene vil det føre til en vanvittig rapporteringsplikt for oppdretterne, og mer byråkrati, argumenterer Ystmark i Sjømat Norge, og peker på flere jobber for nyutdannede jurister i Skatteetaten som det eneste positive med grunnrenteskatten.

Stortingsrepresentant Grotle trekker frem at havbruksnæringen får mindre penger å drysse på omliggende næringer i havbrukskommunene.

Næringa var naiv

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran på sin side, argumenterer for partiets linje under danningen av Hurdalsplattformen, hvor et politisk mål var å øke verdiene i lokalsamfunnene hvor verdiene skapes. Arbeiderpartiet mener grunnrenteskatten bidrar til å realisere dette målet.

På spørsmål fra debattleder om næringa kunne gjort mer for å motvirke innføringen av skatten, fremstår paneldeltagerne for første gang enige i at næringen i stor grad har lagt ned et solid stykke arbeid for å informere politikerne om realitetene i bransjen. 

Uansett forløp og konsekvenser for næringa, er hvert fall en ting sikkert: Panelet er omtrent enstemmige i at grunnrenteskatten er kommet for å bli, enten man er for eller mot den.

I morgen, onsdag, møtes blant annet Sjømat Norge, FAO og DnV til debatt om offshore oppdrett. Få den med deg i Mendelsohn konferansesal eller følg debatten live fra Aqua Nor Digital klokken 13:30!

Du kan også se et opptak av lakseskatt-debatten i vår digitale messeplattform.