Digital symposium-reprise: Norsk havbruksteknologi etterspurt av tang- og tareprodusenter

Digital symposium-reprise: Norsk havbruksteknologi etterspurt av tang- og tareprodusenter

7. desember 2021  ·  Ukategorisert

Asiatiske land som produserer tang og tare etterspør moderne og innovativ teknologi. Selv om produksjonen målt i tonn er langt større enn norsk lakseoppdrett, foregår produksjonen i mange asiatiske land fremdeles i stor grad manuelt. Norsk havbruksteknologi som kan bidra til å ekspandere og videreutvikle driften etterspørres derfor høyt.

I samarbeid med Sintef Ocean og NTNU Ocean arrangerte Aqua Nor et digitalt halvdagssymposium om mulighetene. Symposiet, som ble arrangert på den digitale messeplattformen til Aqua Nor-messen, er nå tilgjengelig i arkivet på samme plattform.

— 950 besøkende fra 22 land fulgte seminaret «live» på Aqua Nor Digital i slutten av november. Med et så viktig og spennende tema og så mange flotte innlegg syntes vi det var riktig å gjøre dette tilgjengelig også i etterkant av arrangementet. Seminaret ligger nå i arkivet på Aqua Nor Digital, sier Kristian Digre, daglig leder i Stiftelsen Nor-Fishing.

Store muligheter for Norsk teknologiutvikling

Symposiet «Seaweed production; Technological possibilities and challenges» satte søkelyset på mulighetene som finnes for norske produsenter av moderne og innovativ havbruksteknologi. Deltakerne fikk høre mer om hvordan tang- og tareproduksjonen driftes i dag og hvilke utfordringer landene har som norsk teknologi kan løse.

Forskere fra Sintef Ocean og aktører fra næringen delte sine erfaringer og sin innsikt på området. I tillegg fikk deltakerne nyttig innsikt i europeiske forskningsprosjekter som pågår, blant andre fra UN Global Compact.

Slik får du tilgang til symposiet

Arrangementet er tilgjengelig på den digitale messeplattformen Aqua Nor Digital. Slik får du tilgang:

  1. Registrer din bruker.
  2. Logg inn på Aqua Nor Digital
  3. Gå til «Arkiv 2021» på venstre side i lobbyen
  4. Velg «Seaweed Production» under «kanaler»

For hjelp med innlogging eller registrering, kontakt: aquanor@netfair.com