Resultat av spørreundersøkelse: Aqua Nor arrangeres i august – også i kommende år

Resultat av spørreundersøkelse: Aqua Nor arrangeres i august – også i kommende år

18. november 2021  ·  Ukategorisert

Nylig gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant tidligere messedeltagere for å få deres tilbakemeldinger på når messen burde arrangeres. Det klare flertallet av både utstillere og besøkende ønsker at alle fremtidige Aqua Nor-messer arrangeres som normalt – i august.

Alternativet har vært å arrangere Aqua Nor i juni, før sommerferien. En eventuell endring ville tredd i kraft tidligst Aqua Nor 2023, men nå er svaret klart – flertallet av de som deltok i undersøkelsen foretrekker at messen arrangeres i august, som den har vært i alle år.

Takk til alle som deltok i undersøkelsen. Vi sees ved Aqua Nor 2023, 22. – 25. august!