NTE og Fjord Maritime stiller med representanter fra begge selskap for å prate om nullutslipp og fordelene med fjord hybrid i kombinasjon med landstrøm.

16. august 2023  ·