Eksfin og Innovasjon Norge: Eksport og finansieringsløsninger for havbruksnæringen (lunsjseminar)

29. juni 2023  ·