Praktisk informasjon Aqua Nor 2021

Trygg messedeltakelse

Aqua Nor 2021 arrangeres i henhold til smitteveilederen for vare – og handelsmesser, som er utarbeidet av Standard Norge. Det innebærer at messen følger konkrete retningslinjer for å ivareta smittevernet under hele messen, og at vi legger opp til en trygg samling i Trondheim.

Kaffe til stand

Nytt av året er at du må bestille kaffe til standen din. Gå hit for bestilling.

Vareleveranser

Utstillers navn og stand nr + Aqua Nor 2021
C/O B Iversen Spedisjon AS
Heggstadmoen 47
7080 HEIMDAL
Tlf. 950 22 400

Vi ber om at ingen varer sendes direkte til messeområdet før det er avklart med B Iversen Spedisjon AS: messe@biversen.no

Våre underleverandører til messemateriell

Liste med kontaktinformasjon over våre underleverandører finner du her. Utstillere logger inn og bestiller utstyr her. Brukernavn og passord for å logge inn i bestillingsportalen er sendt til kontaktperson hos utstiller.

Monteringstider

– Lørdag 21. august kl. 07.00–20.00

– Søndag 22. august kl. 07.00–20.00

– Mandag 23. august kl. 07.00–18.00

Montering må avsluttes kl. 18.00 mandag pga. rengjøring av alle haller.

Eksterne standbyggere vil ha tilgang fra mandag 17. august men må være ferdig med alt grovarbeid innen kl. 20.00 lørdag 21. august. Søndag 22. august kan benyttes til finarbeid som profilering, dekor, etc.

Demonteringstider

Kan begynne fredag kl. 15.00. For at levering av tom-emballasje skal skje på raskeste måte etter messeslutt, kan ingen trailere eller andre biler kjøre inn på messeområdet før kl. 17.00 fredag.

– Fredag 27. august: kl. 15.00–22.00

– Lørdag 28. august: kl. 09.00–20.00

– Søndag 29. august: kl. 09.00–12.00

Uteområdet må være ryddet innen kl. 20.00 mandag 30. august.

Åpningstider – Adgang til messen

– Tirsdag 24. august: kl. 10.00-17.00

– Onsdag 25. august: kl. 10.00-17.00

– Torsdag 26. august: kl. 10.00-17.00

– Fredag 27. august: kl. 10.00-15.00.

Utstillerne har adgang til messen 1 time før åpningstid og må forlate området en halv time etter messens stengetid.

Rengjøring av stand

Alle stander blir støvsugd hver kveld og tømt for søppel.

Adgangskort utstillere

Link til registrering av adgangskort finner du i Veso hvor dere også bestiller utstyr til stand.  Brukernavn og passord er sendt til kontaktperson.

Buss

Det vil gå gratis shuttle-buss mellom enkelte hoteller og messeområdet hver dag. Ikke retur siste dag. Se bussruter her

Parkering

Det er ingen tilgang til parkeringsplasser på messeområdet. 
Det er flere parkeringshus i sentrum, se https://trondheimparkering.no for tilgjengelighet.