«Studentvennlig bedrift» på Aqua Nor – Hva innebærer det?

Studentene som besøker Aqua Nor har en generell interesse i å vurdere havbruksnæringen som mulig fremtidig arbeidsplass. De representerer ulike studieretninger og utdanningsnivåer, er flinke til å tilpasse seg ny teknologi, og har ofte en svært fleksibel hverdag. Men selv om de har opparbeidet god kompetanse innenfor sitt fagfelt kan innsikt i hvordan den kan anvendes i havbrukssektoren være mangelfull. Aqua Nor er en ypperlig arena for studentene å bli bedre kjent med næringen og dens aktører, samtidig som næringa selv får introdusert seg for morgendagens arbeidstakere.

«Ved å være en «studentvennlig bedrift» bidrar du til å inspirere morgendagens arbeidstakere til å velge blå sektor.»

Mer konkret innebærer det å være en studentvennlig bedrift at din bedrift/virksomhet:

  • Ønsker studentene velkommen til din (digitale) stand (alle dager, men spesielt fredag 27. august, som er Aqua Nor sin studentdag).
  • Er imøtekommende for studenter som besøker din (digitale) stand.
  • Viser kompetansebehovene og mulighetene inn i din bedrift/virksomhet spesielt og i næringen generelt.
  • Løfter tanker om mulig studentoppgavesamarbeid, praksisplass, (sommer)jobb, eller andre former for samarbeid.

Hvordan gjør du det?
Gå inn i profilen til virksomheten din og kryss av for «studentvennlig bedrift». Da vil du være synlig som Studentvennlig bedrift både på din fysiske stand (hvis du har) og digitalt. Det innebærer ingen ekstra kostnader.

Takk for å velge å være «studentvennlig bedrift»!

Det håper vi kan bidra til nye perspektiver og innfallsvinkler i din virksomhet. Vi ser frem til et samarbeid under Aqua Nor ’21 studentdag.